Español
Galego
Oficina Virtual inicio  ·  contacto
Concello
Entrimo en Imaxes
Zona de Videos
Visita Virtual
Zona Blog
Axenda 21

Perfil del Contratante

Perfil de Contratante. Informaci�n sobre a contrataci�n administrativa no Concello de Entrimo.

O perfil do contratante � un sitio da p�xina web do Concello de Entrimo non que se difunde a informaci�n relativa � contrataci�n administrativa. Con esta p�xina, en cumprimento do que establece o artigo 42 da Lei 30/2007, de Contratos do sector P�blico, o Concello de Entrimo quere asegurar a transparencia e o acceso p�blico na actividade contractual dun xeito claro para o cidad�n.

A trav�s desta p�xina o cidad�n pode consultar as contrataci�ns programadas, os anuncios de licitaci�n e adxudicaci�n, as� como acceder aos pregos e a outra documentaci�n complementaria dos expedientes de contrataci�n de todos os �rganos de contrataci�n do Concello de Entrimo.    Anuncio de adxudicaci�n

    Anuncio de licitaci�n

    Data e composici�n de mesa de contrataci�n para a contrataci�n da explotaci�n do Bar-Cafeter�a do local social de Feira Vella.

    Novos anuncios de adxudicaci�n

    Anuncio de adxudicaci�n do contrato para a explotaci�n do servizo de bar-cafeter�a no local social de Feira Vella.

    Anuncio de adxudicaci�n: Recuperaci�n Forno e Lavadoiro.

    Anuncio Adxudicaci�n: Pavimentaci�n accesos Lantemil e Casal.

    Anuncio de licitaci�n para a adxudicaci�n do contrato privado de aluguer do s�ntano da biblioteca sito na Avda. Santa Mª A Real, Terrachán.

    Aluguer do s�tano da biblioteca sito na Avda. Santa Mar�a A Real n� 39, Terrachán.

    Anuncio de adxudicaci�n do contrato de "Aluguer do s�tano da biblioteca sito na Avda. Santa Mar�a A Real n� 39, Terrach�n".

    Anuncio de adxudicaci�n das obras de instalaci�n de enerx�a solar términa e fotovoltaica no pavill�n municipal.

    Anuncio de adxudicación do contrato de servizos de asesoramento laboral do Concello de Entrimo.

    Anuncio de adxudicación do contrato de obras de transformación do antigo centro de saúde en edificio multiusos.

    Anuncio de formalización do contrato de obras de "transformación do antigo centro de saúde en edificio multiusos".

    Anuncio de adxudicación para a contratación da obra de plans provinciais 2013 "PAVIMENTACIÓN ACCESOS EN VENCEANS, VILAR E QUEGUAS".

    Anuncio de adxudicación "contratación da consultoría e asistencia técnica urbanística".

    Anuncio de adxudicación contratación da obra de "Intervención arqueolóxica e posta en valor do conxunto arqueolóxico Os Castelos-P�a da Moura".

    Anuncio de adxudicación contratación da obra de "Mellora de vías municipais en Pereira e Feira Vella".
Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!