Concello de Entrimo

Concello de Entrimo

Corporación municipal

Don Ramón Alonso López

Alcalde

PS de G. PSOE

Concelleiros

Grupo municipal do PS de G. PSOE

 • D. Amadeo Rodríguez Torres
 • D. José Da Silva Cerqueira
 • Dª Beatriz Pereira Rodríguez
 • Dª Mª. Del Pilar Salgado Javier
 • Dª Irene de Jesús Bernardo Bernardo
 • D. Francisco Javier Sousa Fernández

Grupo municipal do PP

 • D. José Albino Bastos Rodríguez
 • D. José Luis Domínguez Faria

Xunta de Goberno Local

 • D. Ramón Alonso López
 • D. Amadeo Rodríguez Torres
 • Dª. Beatriz Pereira Rodríguez
 • Dª. Mª. Del Pilar Salgado Javier

Tenente Alcalde

 • D. Amadeo Rodríguez Torres
 • Dª. Beatriz Pereira Rodríguez
 • Dª. Mª. Del Pilar Salgado Javier

Concellerías

Concellería de Obras

 • D. Francisco Javier Sousa Fernández

Concellería de Medio Ambiente, Gestión de Biomasa y Forestal

 • D. José Da Silva Cerqueira

Concelleríade Igualdad y Servicios Sociales

 • Dª Irene de Jesús Bernardo Bernardo

Concellería de Educación, Juventud, Comercio y Festejos

 • Dª Mª. Del Pilar Salgado Javier

Concellería de Turismo, Promoción y Emprendimiento

 • Dª Beatriz Pereira Rodríguez