Concello de Entrimo

Concello de Entrimo

Parroquias

O carácter marcadamente rural de Entrimo reflíctese na importancia da súa estrutura parroquial. Aínda que non é unha entidade administrativa con personalidade xurídica propia, a parroquia constitúe unha unidade social, cultural e xeográfica delimitada, sendo a orixe da circunscrición territorial baseada na tradición ancestral.

En canto á súa estrutura territorial, a distribución nos núcleos de Entrimo responde ao poboamento concentrado e axustado á complexa orografía do territorio, que fai que as distancias entre entidades de poboación, sen ser demasiado grandes, resulten fatigosas.

Entrimo ten un total de 16 entidades de poboación, agrupadas en cinco parroquias, das que ningunha presenta a catalogación de diseminado.

PARROQUIAS NÚCLEO DE POBLACIÓN CAPILLAS
A Terrachán: Santa María A Real
A Terrachán, Ferreiros y Casal
Casal: San Miguel, A Terrachán: San Xoán, Ferreiros: A Sobreira
Galez: San Fiz
Feiravella, Galez, Asperelo, Olín, As Quintáns y O Burgo
Asperelo: Os Remedios, As Quintáns: San Antón
Pereira: San Facundo
Pereira, Bouzadrago y Guxinde
Pereira: San Facundo, Bouzadrago: Santiago, Guxinde: San Salvador
A Illa: San Lourenzo
A Illa, Lantemil y Olelas
Lantemil: Anunciación, Olelas: Santa María
Montaña: Santo Tomé
Vilar, Venceáns y Queguas
Vilar: San Munio, Santo Cristo: Venceáns, Santo Tomé: Queguas, Ascensión: San Xoan