Concello de Entrimo

Concello de Entrimo

Atención ao Cidadán

  • Estatística-padrón de habitantes.
  • Licenzas urbanísticas e de apertura.
  • Servizo de recadación: IBI, rústica, lixo, imposto de vehículos.
  • Punto de información e xestión catastral (PIC).
  • Autorización de festas.