Concello de Entrimo

Concello de Entrimo

Xornadas Arrainas

La Asociación de Arraianos con la colaboración del Concello, celebran en Entrimo, en el segundo fin de seman Asociación de Arraianos, EN colaboración CO Concello, celebra en Entrimo, na segunda fin de semana do mes de agosto, unhas xornadas que pretenden ser un espazo de convivencia e intercambio cultural entre Galicia e Portugal.

O primeiro día das xornadas noméase ao Arraiano ou Arraiana Maior dA Raia Seca, título que se outorga a persoas cunha longa traxectoria na defensa e na proxección exterior da identidade e da cultura arraiana.

Además, se organizan, exposiciones, proyecciones de películas y documentales, conciertos, coloquios y Ademais, organízanse exposicións, proxeccións de películas e de documentais, concertos, coloquios e diferentes actividades relacionadas co rural e coa cultura da Raia Seca.